За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Интензивна седмична терапия за деца със специални потребности от Украйна

27 септември 2022

Карин дом предоставя интензивна седмична терапия за деца със специални потребности от Украйна. Терапията е 5-дневна, индивидуална и разработена спрямо нуждите на детето и неговото семейство. Включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството.

В зависимост от всеки индивидуален случай, са включени специалисти – физиотерапевт, психолог, логопед и социален работник. Самата терапия може да включва индивидуална работа с рехабилитатор, логопед, терапия на трамплин, сензорни дейности, библиотека на играчките, здравна грижа, както и работа със семействата – консултации със социален работник и/или психолог и родителски групи за взаимопомощ и подкрепа/мотивационни тренинги.

Основното предимство и ползи на интензивната програма е това, че терапията се случва пред родителите и с тяхното участие – приложен е семейно-ориентираният подход. Терапията помага на децата да развият двигателни, комуникативни и когнитивни умения, както и умения за самообслужване и социално и емоционално развитие.

Проектът се реализира благодарение на финансиране, предоставено от Фондация BCause – експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Организацията насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните инвестиции

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни