За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Трета работна среща на партньорските организации на програма Вяра в децата и семейството

14 октомври 2014

В гр. Стара Загора се проведе третата работна среща на организациите подкрепени от Фондация Лале и Фондация Оук за реализиране на проекти, насочени към превенция на институционализация на деца. В рамките на програмата, Фондация Карин дом работи по проект „Семейно-ориентирания подход: инструмент за превенция на институционализацията на деца с увреждания“.

От Фондация Карин Дом участваха д-р Апостол Апостолов, ръководител на проекта, и Веселина Тинчева – организатор на дейностите. Програмата на срещата включваше презентации по темите „Позитивно родителство“, „Ранно детско развитие в рискови общности – инструменти, практики, предизвикателства“ и „Оценка на ефекта на проектите и програмата“. Особен интерес за участниците представляваше дискусията „Подкрепа за независим живот или социални услуги“. По време на срещата участниците имаха възможност да посетят Комплекса за Социални Услуги за Деца и Семейства, управляван от сдружение „Самаряни“, които бяха домакини на срещата. В срещата участваха и представители на община Стара Загора, които запознаха участниците с добрите практики на партньорство между общината и НПО сектора.

Фондация Лале направи представяне и на националната кампания „Да бъдеш баща“. Кампанията има за цел да подчертае значимата роля на фигурата на бащата в семейството и да насърчи мъжкото участие в грижата за децата и тяхното възпитание в семейството и извън него. Фондация Карин Дом се присъединява като асоцииран партньор в кампанията и ще се участва с организирането на инициатива по повод седмицата на бащата 17-21 ноември. Повече информация за кампанията можете да намерите тук: www.mencare.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни