За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ден на отворените врати в ОДЗ 14 Дружба – Варна

12 октомври 2014

Деца, учители и специалисти от Карин дом се събраха на Ден на отворените врати в ОДЗ 14 „Дружба“ на 9ти октомври.

Докато деца от Карин дом и детската градина се забавляваха заедно на музикалния спектакъл, подготвен от артисти, по-големите възпитаници на домакините ни показаха свой урок с музикотерапия, на който чуха тропота на коне, звуците на дъжда и дори вълните на морето на Хавайския плаж. Учители и специалисти наблюдаваха тази добра практика на музикотерапия, а след това споделиха идеи и предложения относно подобряване на средата за деца със специални нужди в детските градини.

Представители от Ресурсен център подкрепиха препоръките на учители за повече обмен на опит и тренинги за взаимодействие с родители. В събитието участваха представители и от детските заведения ОДЗ 13 “Детска радост“, ОДЗ 15 „Морска звездица“ и ЦДГ №8 „Христо Ботев“.

 


Събитието Ден на отворените врати се проведе по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни