За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Споделете вашата добра практика в областта на приобщаващото образование

23 април 2015

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към вас с покана за участие в инициативата на Фондация „Карин дом“ за събиране на добри практики в областта на приобщаващото образование за деца със СОП в детски градини и предучилищна степен.

Описаните от вас практики ще бъдат разгледани от селекционна комисия с цел публикуването им. Основен критерий е практиката да бъде приложима в условията на общообразователната детска градина или училище. Най-добрите примери ще бъдат издадени в Сборник с добри практики, който ще се разпространява сред институции и други заинтересовани страни.

Целта на сборника е да даде мотивиращи примери и полезни идеи на учителите за това как да приобщават успешно децата със СОП и да изграждат подкрепяща образователна среда.

За да се включите, е необходимо да попълните приложения Въпросник за описание на добри практики. Моля изпращайте попълнения Въпросник на vvassileva@karindom.org до 15.05.2015г.

Изтеглете Въпросника от ТУК

Инициативата се осъществява в рамките на проект „Създаване на подкрепяща среда за деца със специални нужди в детските градини“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

Снимка от: europeanvoluntaryservice.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни