За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на тема: “Семейно-медиирана интервенция” на 2-3 май

15 април 2019

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: “Семейно-медиирана интервенция” – І част. Програмата е одобрена със заповед № РД09-421/ 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Дати на провеждане на І част: 2-3 май 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа, 16 присъствени часа, 1 кредит

Датите на провеждане на ІІ част: 24-25 октомври 2019г. 16 присъствени часа, 1 кредит. Втора част е надграждане на първа. Препоръчително е участието и в двете части.

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”

Обучението е подходящо за: учители от детски градини и училища – начален курс, ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници и други, работещи с деца със специални нужди. Обучението е подходящо и за родители на деца в ранна възраст (до 7г.) със забавяне в някои от областите на развитие.

Настоящата програма цели да развие следните професионални компетенции у обучаемите:

  • До водят група със и без участието на родителите;
  • Да усвоят конкретни стратегии за справяне със затрудненията на децата в областите функционална комуникация и адаптивни умения;
  • Да променят нагласите си относно ролята на родителите и участието им в интервенцията на детето;
  • Да обучават родителите в насока функционална комуникация и адаптивни умения;
  • Да разбират и прилагат някои специфични стратегии за подкрепа на детето в областите комуникация и адаптивни умения;
  • Да изградят или консултират изграждането на подпомагаща развитието на детето среда;
  • Да подкрепят детето в ежедневните дейности и да се научат да изграждат рутини за детето, чрез които то да развива функционални умения;

Водещи: Обучителен екип на Карин дом

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.

Такса за участие: 96лв. за І модул или 192 лв. за І и ІІ модул. Краен срок за записване и плащане: 30.04.2019 г.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:
Експресбанк
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG75TTBB94001528452286
BIC: TTBBBG22
Основание за плащане: Обучение 2,3 май, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

Програмата на обученията, провеждани от Карин дом можете да следите Тук.

За да получавате винаги актуална информация се абонирайте за нашия бюлетин.

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Звезделина Атанасова – Директор Обучителен център
Телефон: 0878 366 408, е-mail: zatanasova@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни