За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Какво представлява терапията на трамплин?

17 април 2019

Карин дом въвежда терапия на трамплин още през 2013г. , когато това е един напълно непознат за България терапевтичен метод. Терапията на трамплин представлява терапевтична употреба на трамплина с цел развиване и насърчаване на моторните умения, усещането на тялото, баланса, координацията и комуникацията. Тя би могла да се прилага при деца с различни специални потребности като например с двигателни затруднения, с нарушения от аутистичния спектър, затруднения при учене, проблеми с координацията и равновесието.

Терапията на трамплин улеснява движението, тъй като малките движения могат да произведат голям ефект. Тази терапия стимулира вестибуларните, проприоцептивните и защитните реакции. Помага за подобряване на комуникацията и контрола на вниманието. Повишава вокализацията при децата и ги провокира да произвеждат звук, за да започнат скачането.

С помощта на трамплина, кинезитерапевтите и рехабилитаторите в Карин дом имат възможност да мотивират и създават променливи модели на движение в хармония с нуждите на терапевтирания. Чрез работата на трамплина се постига улесняване на движението, увеличаване или намаляване на мускулния тонус, насърчаване на баланса, релаксация на мускулите и тялото, подобряване на сензорната интеграция, както и на комуникативните умения.

Терапията на трамплин в Карин дом е част от цялостната терапевтична програма на детето. А едно от големите предимства на метода е положителната реакция на децата, които възприемат сесиите на трамплин като забавна форма на игра. По този начин терапията доставя огромно удоволствие на децата и може да бъде много полезен инструмент за подпомагане на комуникацията. Вижте как се забавляват и децата в Карин дом по време на терапията на трамплин!

 

Видео: Карин дом

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни