За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кръгла маса за пълноценното хранене на деца от 0 до 3г. сред ромска общност

2 ноември 2021

Карин дом се включи в кръгла маса, на тема: „Пълноценно хранене на деца от 0 до 3г.“ по застъпническа инициатива „Добро хранене за добро бъдеще“.

Инициативата е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“, Сдружение „Бъдеще за децата“ – гр. Казанлък, сдружение „Знание“ – гр. Ловеч и фондация „Здраве и социално развитие“ – гр. София.

По време на събитието ни запознаха с проекта, резултатите от анализа на нуждите, на децата и семействата.
След приветствията и представянето на проектите, бе направен кратък обзор на наличните изследвания за храненето на децата 0-3 г. Констатацията е, че всяко шесто дете в България живее в крайна бедност- ляга си гладно, спи на студено, родителите нямат средства за закупуване на лекарства. В селата, в сливенски регион, се наблюдава висока смъртност на децата при раждане- 19 на 1000. Отново бяха засегнати темите за междусекторно сътрудничество, координация на здравните центрове с общностните центрове. За липсата на данни за децата 0-3 години – развитие, необходимост от подкрепа в посока хранене, здравеопазване, броя на децата претърпели насилие, деца без документи – акт за раждане, около 120 000.
Целта е до 2030 г всяко дете да има равен старт и достъп до храна, образование, здравеопазване, подслон.
Проведе се дискусия: Храненето на децата от 0 – 3г. – Какво искаме? Как ще го направим? Първи стъпки към промянатa.
Карин дом беше представен от Светла Ангелова, логопед и специален педагог в Център „Ранна интервенция“, Методист и Мениджър на екип „Ранна интервенция“, която се включи по темата за информиране и овластяване на родителите. Изготвяне на стратегия за използване на силните страни на семейството, изготвяне на карта с източници за подкрепа и ресурси. Водещата роля на семейството, за услугата Ранна интервенция, за междусекторното сътрудничество, както и постигнатото от Карин дом с проекта „Бебешка кутия“.

Организаторите отправиха покана за участие на Карин дом в експертна група, която да работи за създаването на програма в подкрепа на родителите – да могат да хранят и отглеждат здравословно децата си. Идеята на инициативата е програмата да бъде представена пред правителството и да стане стандарт за България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни