За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работното посещение в Барнардос Ирландия

30 ноември 2010

През ноември 2010 година Звезделина Атанасова – методист и обучител в Карин Дом беше на работна визита в организация Барнардос, Ирландия. Във визитата, финансирана от Фондация Лале, бяха включени представители на 12 организации от България, предоставящи услуги за деца и семейства в местните общности.

В центъра на работа на организация Барнардос стои набор от ценности, които определят всеки аспект от услугите, политиките и практиките. А именно: Ние сме за децата, Ние не се предаваме, Ние не стоим на едно място, Ние се ценим и уважаваме един друг, Ние сме добри партньори, Ние сме ефективни и прозрачни в работата си.

Всяка година Барнардос работи пряко с над 5000 деца и семейства из цяла Ирландия, които се борят с различни проблеми. Има дългогодишни традиции на услуги в общността из цяла Ирландия и поставени високи стандарти.

Екипът на Барнардос е около 400 души в цяла Ирландия, които работят в над 40 центъра. Екипът не спира да оценява работата си и да измерва резултатите, за да са сигурни, че използват най-добрите възможни модели.

Работата отговаря на нуждите на отделното дете и семейство. Барнардос подкрепя децата от самото начало на техния живот до тийнейджърските им години. Решаващо за успеха е въвличането на родителите и останалите хора, които се грижат за детето, в работата с него. Барнардос работи в сърцето на местните общности, където много семейства се сблъскват с бедността и стреса, който тя оказва на семейството.

От срещите с представителите и специалистите на Барнардос, Ирландия, в които те споделиха своя опит, от посещенията в центровете на Барнардос, идват нови идеи, знания за услуги насочени към семейството като: ефективно предоставяне на помощ, партньорство с родителите и работа с разширените семейства, оценка на нуждите на децата и семействата, предизвикателства, трудни ситуации и справяне с конфликти, структуриране на средата, обучение на екипа, разработване на наръчници.

Видяното и наученото от Барнардос помогна за развиването в Карин Дом на услугите:

  • Игротека за заемане на играчки и книжки за определен период от време.
  • Комуникативни групи за стимулиране и подобряване на комуникацията на децата със специални нужди и изразяване на емоции, чувства, игри за придобиване на социални умения.
  • Програма за взаимопомощ Родител подкрепя родител.

Работната визита в Ирландия бе добра възможност за включените представители на организациите да се докоснат до изключителния модел за работа с деца и семейства на Барнардос и да пренесат в работата си част от споделения опит.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни