За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин Дом стартира програма

1 декември 2010

От началото на декември специалистите от Център за рехабилитация и социална интеграция Карин Дом започват дейност по програмата Ранна интервенция – насочена към семейства с деца от 0 до 4 години, с изоставане в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална.

Програмата е разработена от Карин Дом, с помощта на канадски специалисти с над 30 години опит в ранното детско развитие. Използва семейно-ориентирания подход има директно отношение към предотвратяване изоставянето на деца с увреждания – оказва се конкретна подкрепа на семейството, в неговия дом. Специалистът показва, обяснява и обучава родителите относно полагането на грижа за детето и оптималното развитие на неговия потенциал, като водещи са индивидуалните потребности на отделното семейство.

Програмата помага на майките още от родилния дом – чрез подкрепа за кърмене, предоставяна от консултанти по кърмене. Доказано е, че кърменето подобрява развитието на детето, укрепва връзката между майката и детето и влияе положително върху решението на майката да задържи детето си.

Родителите са активен участник в програмата Ранна интервенция на Център Карин Дом – когато те са подкрепени и обучени, са по-уверени и имат сили да се справят с предизвикателствата и най-вече да се насладят на родителството.

Програмата е доброволна и безплатна и на този етап е за територията на Варна.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни