» Карин Дом стартира програма
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин Дом стартира програма

30 ноември 2010
Ранна интервенция

От началото на декември специалистите от Център за рехабилитация и социална интеграция Карин Дом започват дейност по програмата Ранна интервенция – насочена към семейства с деца от 0 до 4 години, с изоставане в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална.

Програмата е разработена от Карин Дом, с помощта на канадски специалисти с над 30 години опит в ранното детско развитие. Използва семейно-ориентирания подход има директно отношение към предотвратяване изоставянето на деца с увреждания – оказва се конкретна подкрепа на семейството, в неговия дом. Специалистът показва, обяснява и обучава родителите относно полагането на грижа за детето и оптималното развитие на неговия потенциал, като водещи са индивидуалните потребности на отделното семейство.

Програмата помага на майките още от родилния дом – чрез подкрепа за кърмене, предоставяна от консултанти по кърмене. Доказано е, че кърменето подобрява развитието на детето, укрепва връзката между майката и детето и влияе положително върху решението на майката да задържи детето си.

Родителите са активен участник в програмата Ранна интервенция на Център Карин Дом – когато те са подкрепени и обучени, са по-уверени и имат сили да се справят с предизвикателствата и най-вече да се насладят на родителството.

Програмата е доброволна и безплатна и на този етап е за територията на Варна.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now