За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работен форум: Ранна интервенция

2 март 2012

На 28 и 29 февруари 2012 г в Гранд хотел в София се проведе двудневен Работен форум: Ранна интервенция – основни стъпки и предизвикателства. Като част от форума, Карин дом изнесе презентация на тема Семейно ориентирани практики по ранна интервенция във Варна.

Форумът беше предназначен за специалисти, работещи в сферата на ранната интервенци, чиято цел е разработването и предлагането на функционираща услуга, в контекста на предприетите от правителството мерки за деинституционализацията на децата в България и съобразена със специфичните условия у нас и съвременното разбиране на услугата.

Вторият ден на форума беше организиран в четири успоредни панела с основна цел изработване на насоки към властите на местно ниво за разработване и прилагане на управленска структура и политики, които биха подобрили качеството на услугите за деца със специални нужди.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни