За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Програма Подкрепи семейство в ранна интервенция

3 март 2012

Фондация „Карин Дом” и Societe Generale Експресбанк стартират национална програма „Подкрепи семейство в ранна интервенция” за 2012 г. Програмата, която е насочена към подкрепа на родители с деца с увреждане или риск от развитие на увреждане, ще подпомогне родителите на бебета и малки деца (от 0 до 4 години). Програмата включва няколко компонента – домашни посещения от мобилен екип от специалисти, подкрепа за кърменето, родителска мрежа за взаимопомощ и групи за игра. Целта на програма „Ранна интервенция” е да разчупи установените модели на отношение към децата с увреждания и да помогне за преодоляването на предизвикателствата от семейството, без да се налага изоставяне на детето в институция.

“Един от основните приоритети на нашата банка е подкрепата на децата и осигуряването на здравословна и сигурна среда на живот за тях”, каза Филип Лот, главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк. „Чудесно е, че тази програма дава възможност на родителите и специалистите да работят и да преодоляват заедно трудностите, като развиват потенциала на децата във възможно най-подходящата среда – техния дом”.

Мариана Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Карин Дом” добавя: „Искрено оценяваме дългосрочния ангажимент и подкрепа на Societe Generale Expressbank. Всяко семейство има право на достъп до качествени услуги, които да му осигурят достоен живот и удовлетвореност от родителството. Вярваме, че и други компании ще последват примера на нашите партньори”.

Програма „Ранна интервенция” ще подкрепи 35 семейства от България с деца от бебешка до четиригодишна възраст. Тя включва интензивна едноседмична терапия в специализирания център на Карин Дом. На семействата ще им бъдат осигурени специалисти и консултанти, като родителите ще получат насоки и ще придобият по-голяма увереност как да отговарят на нуждите на своите малки деца, как да стимулират тяхното развитие, като се фокусират върху техните силни страни. Социалният фонд ще позволи на децата да получат навременна подкрепа, която да им осигури по-добри възможности за социализация в бъдеще.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни