За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Среща на професионалните приемни семейства в Община Варна

31 май 2019

На 22 май по покана на Община Варна Фондация Карин дом взе участие на среща на професионалните приемни семейства. На срещата присъстваха, както приемни родители, така и представители на Община Варна и областният екип по приемна грижа в Младежкия дом във Варна.

По време на дискусията работата на Карин дом беше високо оценена, както от Община Варна, така и от приемните родители. По време на срещата Женислава Сапунджиева – директор „Услуги за деца и семейства“ в Карин дом сподели добрите практики на организацията в терапията на деца, настанени в приемни семейства и активната работа с приемните родители.

146 професионални приемни семейства на територията на област Варна са ангажирани в проект „Приеми ме 2015“, което я поставя на първо място в цялата страна. 15 от настанените деца са с увреждания, което е сериозно предизвикателство пред приемните им родители.

Сдружение Приятели на България, Лондон през последните години безрезервно подкрепя приемната грижа и Карин дом в предоставянето на услуги за приемни семейства, като тази година благодарение на Сдружението приемни семейства от цялата страна имат възможност да посетят центъра ни за интензивна седмична терапия, която родителите оценяват като изключителна подкрепа за справяне с отглеждането на техните приемни деца.

През 2019г. благодарение на осигурено финансиране от компания Solvay, Карин дом ще продължи да предлага висококачествена терапия на 4 приемни деца, разработена според индивидуалното им състояние и нужди. Целта на това партньорство е да продължи подкрепата ни за тази уязвима група и предоставим допълнителни терапевтични сесии, спрямо специфичните нужди на децата, като се работи допълнително в посока подобряване на социалните и комуникативни им умения.

 

Снимка: Ели Маринова, информационна агенция „Черно море“

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни