За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специалисти от Варна и страната преминаха въвеждащ курс Бобат в Карин дом

11 юни 2015

В периода 8 – 10 юни в Карин дом Варна се проведе въвеждащ курс за терапия на деца с церебрална парализа по Коцепцията Бобат.

Джилиан Стърн от Великобротания, Президент на Европейската асоциация на Бобат преподавателите, проведе обучението с 30 специалисти от Варна и страната.

Джил е старши Бобат обучител и следи работата на специалистите в Карин дом от години. Казва за нас, че сме много успешен пример за работата с деца със специални нужди и е чудесно, че разпространяваме опита и добрите си практики сред други специалисти в България чрез организиране на обучения.

Обучението се проведе с поредица от лекции, демонстрации и практически сесии, които обхванаха темите: Въведение в церебралната парализа и  концепцията Бобат, Основни проблеми при спастичния хипертонус, Основни проблеми на деца с  атетоза, Важността на комуникацията и значението на играта, Прилагане на знанието за детското развитие в терапията на деца с ДЦП. Участниците на този курс получиха разбиране за хетерогенния (разнороден) характер на церебралната парализа, задълбочиха познанието си за различните видове церебрална парализа, развиха аналитични умения за наблюдение, които да им помогнат да избират и прилагат подходящи терапевтични намеси и практикуваха специализирани терапевтични техники, които могат да бъдат използвани при деца с церебрална парализа.

Общо мнение на участниците в обучението е, че наученото от курса ще  бъде полезно в практиките им, а най-впечатляващи са били демонстрациите с деца и практическите упражнения. „ Джил е много открита и споделяща, с чудесен подход на преподаване – много достъпно, леко и без напрежение.“ Подготовката и организацията на обучението от страна на Карин дом също силно са впечатлили участниците и всички заявяват желание да се включат в следващо надграждащо обучение – 8 седмичен курс Бобат в Карин дом.

В Карин дом винаги сме зачитали желанието и емоциите на детето по време на различните терапевтични сесии. Джил Стърн похвали специалистите ни, които успешно съчетават различните терапии с емоционалното състояние на детето.

Концепцията Бобат е широкообхватен и постоянно развиващ се подход в неврологичната рехабилитация, който се използва при оценката и лечението на пациента след инсулт или деца с церебрална парализа. Целта на прилагането на Бобат терапията е да насърчава моторно-двигателното развитие за по-ефективно управление на двигателните функции в различни среди и обстоятелства. Това се осъществява чрез насочване на пациентите да инициират и завършат различни задачи. Това е мултидисциплинарен подход, който включва физиотерапевти, но се използва и от специалисти по трудова, говорна и езикова терапия.

Концепцията Бобат и международните лектори са на мнение, че този подход продължава да се развива с разкритията за неврологията, моторно-двигателните функции и опознаването на науката за човешкото движение.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни