За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Практически обучения по Ранна интервенция в Карин Дом

11 януари 2011

От края на януари до средата на април 2011 година в Център Карин Дом, на едноседмични практически обучения по Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности, ще бъдат представители на 12 НПО от страната – от градовете Добрич, Търговище, Русе, Айтос, Бяла Слатина, Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, София.
 
По време на практиката специалистите от организациите ще участват в работата на специалистите от Карин Дом по ранна интервенция на деца, в провеждането на консултации в дома на семейства на деца в риск или със забавяне в развитието. На тези консултации участниците ще овладяват умения за извършване на оценка на силните страни, потребности и поставени цели в развитието на детето, както и в изготвяне на индивидуална програма за всяко дете.

Въз основа на проведеното обучение и споделения опит на участниците, Карин Дом ще разработи, издаде и разпространи Ръководство за предоставяне на услугата ранна интервенция от специалисти. С помощта на обучителните материали и ръководството, участниците в обученията ще обучат екипи за ранна интервенция в своята местна общност.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни