За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Отворено обучение Предизвикателството Аутизъм

21 февруари 2014

Отворено обучение на тема:
„Предизвикателството Аутизъм“
12, 13, 14 март 2014г., Карин дом – Варна

Темата е подходяща за специалисти, работещи с деца със специални потребности и деца с нарушения от Аутистичния спектър /логопеди, психолози, специални педагози, кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти, предучилищни и начални педагози и др. специалисти/.

Продължителността на обучението е 3 /три/ дни.
Обучението се провежда в конферентната зала на Карин дом.

По време на обучението участниците споделят очакванията си, попълват формуляр за участие и за обратна връзка..

Обучителният процес е основан на взаимодействието между всички участници в обучението, използването на ролеви игри и съвместно решаване на даден проблем посредством дискусии и работа в малки групи.

В резултат на проведеното обучение участниците:

  • ще придобият теоретични и практически знания  за работа с деца с нарушения от Аутистичния спектър;
  • ще получат информация за най-популярните методики за ранна диагностика;
  • ще се научат да се справят с някои предизвикателства в работата с децата, като си партнират с родителите;
  • ще научат подходи и методи дали резултат в практиката на Карин дом.

Пълната програма ще намерите в прикачения по-долу PDF файл.

Обучението на тема: „Предизвикателството Аутизъм“ е въвеждащо. Участниците, които желаят да получат по-задълбочени знания и умения за конкретни методи и подходи на работа, биха могли да се включат в надграждащи обучения по темата.

В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.

Водещи:
Звезделина Атанасова – мениджър обучения, старши обучител, специален педагог и логопед

Стефка Цветанова –  клиничен психолог,  обучител, специалист в работата с деца от аутистичен спектър

Андреас Андреу – кинезитерапевт, обучител

Такса общо за цялото обучение:
За един участник: 150 лв.
6 и повече записани участници от една организация ползват 10% отстъпка.

Приходите от обученията покриват терапията на деца със специални нужди в Карин дом.

Информация и записвания:
Тел. 052/302 517, 0878 750 269 Магдалена Цонева, mtsoneva@karindom.org

Записването се извършва по имейл. При записване са нужни следните данни:
За физически лица: три имена (за сертификатите), ЕГН, адрес, телефон за връзка
За юридически лица: три имена на участниците (за сертификатите), име на организацията, адрес, ЕИК, МОЛ, получател на фактурата, телефон за връзка

Заплащане на таксата по банков път:
Фондация „Карин дом“
Сосиете Женерал Експресбанк – клон Транспортна
IBAN: BG67 TTBB 9400 1506 0684 19
BIC: TTBB BG22

Краен срок за записване: 7 март 2014г.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни