За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Съобщение за отменена визита на екипа на Карин дом в Исландия

25 август 2020

Пътуването на втората група специалисти, които трябваше да посетят Исландия в рамките на проекта с цел обмяна на опит, се налага да бъде отменена за пореден път поради все още наличието на риск от разпространение на COVID-19 на територията на страната и Европа. 

Визитата трябваше да се проведе през месец септември 2020. Същата се отлага за неопределен период от време. Екипът по проекта е в непрекъсната връзка с партньорите от Исландия, с които обсъждат ситуацията и мерките, наложени от правителствата на двете страни. Съгласно графика на проекта партньорите от Исландия следва да проведат визита в България през месец октомври 2020. 

Проектът “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, а партньор е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Active-citizens-fund-300x105

 

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни