За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение в Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов

5 февруари 2013

Карин дом е лидер в прилагането на иновативни и ефективни методи и модели на работа с деца със специални нужди в България и уникален център, който предлага теоретично и практично обучение за специалисти в тази област, учители, родители и студенти.

От 2009г. поддържаме взаимоотношения на обмяна на опит с Дневен център за деца с увреждания, гр. Свищов. Ежегодно за специалистите от дневния център организираме няколко обучителни семинара с практическа насоченост, в които споделяме добри практики и методи за терапия, оказали се ефективни в нашата работа с деца със специални нужди. След всеки семинар провеждаме супервизии – групови и индивидуали, както и надграждащо обучение в самия център в Свищов, което е изключителна подкрепа за специалистите при усвояването и прилагането на ефективни модели конкретно с децата, с които работят.

От 28.01 до 01.02. 2013г. бяха проведени поредните супервизия и надграждащо обучение за специалистите в двевния център. Особено внимание бе обърнато на работата с деца с множество увреждания и организирането на групови занимания за комуникация и физическа активност.

През годините Център за деца с увреждания, гр. Свищов се разви и утвърждава като вощещ в региона. Специалистите, преминали обученията на Карин дом, придобиват специфични знания, умения и компетенции и прилагайки ги в работата си, подобряват цялостното развитие на децата, посещаващи центъра.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни