За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Tренинг Родител за контакт

22 февруари 2013

На 16 февруари 2013 в Карин дом се проведе тренинг „Родител за контакт” с участието на родители на деца със специални нужди и социалните работници на Центъра. Водещи на тренинга бяха Жана Ангелова от Асоциация АЛА и Севджихан Еюбова, клиничен психолог в МБАЛ – Шумен, които споделиха добри практики в изграждането на мрежа от родители за контакт в помощ на децата с вродени лицеви аномалии и техните родители.

Този тренинг беше първи от обученията, които ще подготвят родители да се ангажират в дейностите по ранна интервенция при деца с различни състояния. Те ще подкрепят други родители в трудните моменти след научаването на диагнозата, как да се справят с предизвикателствата в своя жизнен път и в дейностите от ежедневието.

Тренингът се фокусира върху ролята на родителя за контакт, осъзнаване на собствената мотивация, уменията за изслушване и възможните емоционални реакции в процеса на подкрепа.

Вторият обучителен модул предстои през месец април.

За допълнителна информация:
тел. 052 / 302 518
e-mail: tferdinandova@karindom.org

/автор на снимките: Стоян Николов/

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни