За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение в Благоевград

20 октомври 2010

От 20 до 22 октомври специалисти от Карин Дом посетиха обучение за работа с родители на деца с девиантно и делинквентно поведение, организирано от ФИЦЕ България.

Системата за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение е важна част от цялостната система за работа с деца в риск.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни