За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дискусионен форум в София

30 октомври 2010

Специалисти от Център Карин Дом участваха в края на октомври на  Дискусионен форум на тема Следваща стъпка за достоен живот. Нови подходи за развитието на социалните услуги за хората с интелектуални затруднения.

Събитието се реализира в рамките на проект БАЛИЗ – Достоен живот за хората с интелектуални затруднения в България, финансиран по програмата МАТРА на Холандското правителство.

За участие в дискусията бяха поканени представители на всички заинтересовани страни в процеса на планиране и предоставяне на услугите – държавна администрация, местна власт, доставчици на услуги, родителски организации, хора с увреждания, НПО.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни