За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на специалисти от Велико Търново, Севлиево и Търговище

7 юли 2013

На  25 и 26 юни в Обучителния център на Карин дом се проведе обучение на тема ”Специфични характеристики на най-често срещаните заболявания и състояния в детска възраст – Умствена изостаналост. Особености на когнитивното развитие.“

Специалистите от ЦСРИ – гр. Велико Търново, ЦСРИ – гр. Търговище и ДЦДУ –  гр. Севлиево се запознаха с терапевтичните методи, които се използват в Карин дом, участваха в ролеви игри и дискусии, споделиха опит  и получиха практически насоки за работа с деца със специални нужди.

Водещите Звезделина Атанасова – методист и експерт квалификации и Андреас Андреу – кинезитерапевт, представиха  презентации и видеоклипове, даващи информация за някои от най-често срещаните заболявания и състояния в детска възраст, сензорната интеграция и възможностите за развиване на комуникативни, познавателни и двигателни умения у децата. 

Участниците в обучението имаха възможността да наблюдават групова работа и занимания на двора – гимнастика и терапия на трамплин.

В края на обучението екипите си пожелаха взаимно сътрудничество и ползотворна съвместна работа!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни