За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Общи условия за заплащане на такси за терапия или консултации през уебсайта на Карин дом

1 март 2018

I. Общи положения

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Заплащане на такси“ между Сдружение Приятели на Карин дом, наричано по-долу Карин дом, с адрес Варна, м-ст Св. Никола, тел. +359 52 302 518 и лицата, направили плащането към Сдружението посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Потребител.

2. Уебсайтът на Карин дом дава възможност на Потребителите да направят заплащане на такса чрез един от следните 3 метода:
• Дебитна или кредитна карта
• ePay.bg интернет система за плащания
• PayPal интернет система за плащания

3. Потребителят посочва сумата, която плаща, съгласно утвърдения и приложен ценоразпис за терапията и консултациите. С извършването на плащането, Потребителят автоматично се съгласява с Общите условия.

4. Възстановяването на суми се извършва при неизвършване на терапията или консултацията поради:

  • отказ на Потребителя от ползване на терапията или консултацията, чрез уведомяване предварително в 24-часов срок
  • невъзможност от страна на Карин дом за изпълнение на услугата, чрез уведомяване на Потребителя предварително в 24-часов срок

5. Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път

6. Карин дом приема заплащането на терапията и консултациите и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Сдружението.

Карин дом може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в уебсайта на Карин дом. Потребителите се задължават да следят внасяните в Общите условия промени. С по-нататъшно ползване на опцията за „Заплащане на такси“ чрез сайта, потребителят автоматично се съгласява с новите/обновените Общи условия.

II. Защита на данните

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на Борика. Това гарантира, че данни за Вашата карта не са достъпни за Сдружението и съответно не се обработват или съхраняват от него.

2. Личните Ви данни, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни