За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Представихме модела на работа на програма „Ранна интервенция“ на Карин дом по време на национален форум

31 август 2020

Най-голямото обединение на организации и граждани, които работят в полза на децата, чийто член е и Фондация Карин дом, проведе своята годишна среща.

Националната мрежа за децата събра за 15-а поредна година съмишленици, граждански активисти и организации, обществени личности, представители на институциите и експерти от цялата страна, за които грижата за децата в здравеопазването, образованието, правосъдието и социалните услуги, e кауза. Срещата се проведе от 28 до 30 август в Пампорово.

Форумът даде възможност за обучения, обсъждания и дискусии между представители на авторитетни граждански организации, някои от които подкрепят децата и семействата в България от десетилетия. Беше обсъдено постигнатото до момента в областта на благосъстоянието на децата,  планират се бъдещи дейности, насочени към една цел – по-добра държава за децата ни.

На форума Карин дом представи:

ПРОГРАМА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ – Информационен материал за модела на работа и функциониране на услугата, който можете да прочетете.

От него ще научите: Какво е ранна детска интервенция? Какви са целите и задачи на услугите по ранна детска интервенция? Целева група, капацитет и потребители на услугата. Условия и ред за ползване на социалната услуга Ранна интервенция. Включване на деца в Програма Ранна интервенция Организация на Програмата. Стандарти за предоставяне и ефективност от прилагането на модела на РДИ на Карин дом. Основни дейности за подкрепа, които предоставя услугата „Ранна интервенция“. Успехи и постигнати резултати за децата и семействата. Примери от практиката и ползите за общността.

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. Създаване, управление и развитие на услуги по ранна детска интервенция – Община Варна и Фондация „Карин дом“.

Наръчникът е изготвен съвместно от Борислава Черкезова – Фондация „Карин дом“ и Община Варна по поръчка на Национална мрежа за децата и е част от проект „Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България – II“.

Проектът се реализира за трета поредна година от Националната мрежа за децата в партньорство с неправителствени организации и местни власти, подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в сътрудничество с програмата „Ранно детство“ на фондациите „Отворено общество”. Проектът цели да информира обществото, държавните институции и местните власти за нуждата от ранна интервенция и семейно-ориентиран подход при малките деца със затруднения в развитието и с увреждания и техните семейства, както и да популяризира съществуващите добрите практики на доставчиците на социални услуги в тази сфера.

Крайната цел на Национална мрежа за децата е нормативно регламентиране и установяване на Национална система за ранна детска интервенция, от индивидуализирани и интензивни услуги за качествена подкрепа на родителите и децата в ранна възраст,
които се намират в рискови ситуации, имат затруднение в развитието, увреждания, поведенчески проблеми или нужди за подкрепа на психичното здраве.

Община Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция. Варна е първата община в България, която е включила ранната детска интервенция като социална услуга, финансирана от местния бюджет и извършвана изключително професионално от специалисти от Карин дом. Карин дом е обучила 46 екипа от цялата страна, които работят по проблема ранна детска интервенция във възрастовата група 0-3 години.

Снимка: Национална мрежа за децата

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни