За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом ще участва в уебинар на EASPD за Ранната интервенция в Европа

2 септември 2020

Много сме щастливи, че Карин дом ще се включи в предстоящия уебинар на EASPD по темата за ранната интервенция в Европа и как ЕС може да подкрепи децата с увреждания от самото начало на техния живот.

Уебинарът ще се проведе на 8-ми Септември от 10:30 am CEST и ще събере специалисти, работещи в областта на ранната интервенция детство, представители на Европейската комисия и членове на гражданското общество, за да обсъдят:

  • Как властите могат да изградят устойчива, съгласувана система за РДИ в своята национална рамка и да подкрепят услуги на РДИ в рамките на ограничителните мерки, изисквани в отговор на пандемията COVID-19.
  • Как ЕС и Европейският семестър могат да подпомогнат държавите-членки при разработването на техните правни и/или финансови рамки на РДИ.

Тези дискусии ще се основават на констатациите от последния доклад на EASPD, който ще бъде публикуван по време на уеб семинара. Написан с подкрепата на членовете на EASPD, този доклад очертава състоянието на ранната подкрепа на детското развитие в редица държави: България, Хърватия, Финландия, Гърция, Полша и Словакия и Албания и включва редица препоръки за политиката на ЕС.

Ако искате да се регистрирате, можете да го направите чрез връзката ТУК.

Програма уебинар EASPD

 

EASPD е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в подкрепа на хората с увреждания и популяризира възгледите на повече от 17 000 социални услуги. Има над 80 милиона хора с увреждания в цяла Европа. Основната цел на EASPD е да насърчава равните възможности за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени услуги.

 

Photo credit: EASPD

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни