За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Мотивационен тренинг за родители и запознаване с коучинг метода

20 ноември 2014

На 18.11.2014 в Карин дом се проведе мотивационен тренинг за родители, включени в проекта на Карин дом по програма „Вяра в децата и семействата“. Целта на тренинга беше да се срещнат родителите на децата, ползващи към момента семейно-ориентирани услуги в Карин дом и заедно със специалистите да обсъдят възможностите за подкрепа в рамките на програмата.

Бяха представени предимствата на терапевтичните сесии специалист-дете-родител. Това са сесии, които насърчават родителското участие в терапията на децата. Родителите научават и техники за работа с детето в домашна среда. Участниците се запознаха с коучинг метода като форма на взаимодействие между специалист и родител.

Тренинга имаше интерактивен характер – играхме игри, рисувахме обща картина, работихме по двойки и в група, забавлявахме се.

Фасилитатори на тренинга бяха нашите колеги Веселина Тинчева и Ангелина Костова.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни