За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: „Организиране на открита образователна среда, съобразена с Монтесори принципите“ – 16 юни в Карин дом

16 май 2023

Обучението е отменено!

Карин дом ви кани на обучение на живо на тема: „Организиране на открита образователна среда, съобразена с принципите на Монтесори система за обучение и възпитание“

 Задължителна регистрация ТУК!

За кого: Това обучение е подходящо за педагогически специалисти, директори на образователни заведения, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители.

  • Кога: 16 юни 2023г. от 9:00ч. до 16:00ч.
  • Подарък: Всички участници ще получат подарък – ръководството: Мултисензорната градина на Фондация „Карин дом“ с богат снимков материал и практически съвети за създаване на образователно пространство на открито.
  • Краен срок за записване и плащане: до 13 юни
  • Къде: В Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А
  • Продължителност: 1 ден
  • Начин на завършване: Сертификат за преминатото обучение
  • Такса за участие: 120 лв.

 Задължителна регистрация ТУК!

Три деца седят на дървен мост и гледат през гумени кръговеМултисензорна градина в Карин дом

Монтесори екипът на фондация „Карин дом“ прие предизвикателството да доразвие и създаде образователно пространство, което да е изпълнено с множество стимули, спомагащи трупане на сензорен опит и подпомагащи процеса на сензорна интеграция. Първоначално идеята, която обедини екипа бе създаване на „Вкусна образователна градина“ с различни насаждения, която да е място за учене чрез изживяване. Място, където децата да се учат да отглеждат екологично чиста храна – плодове, зеленчуци, подправки и билки. Място, което да развива въображението на децата, да помага да бъдат в добро физическо състояние и здраве, и което да се превърне в „Природна класна стая“, в която децата лесно да усвояват и затвърждават познания и умения по ботаника, математика, език и реч, биология, физика и химия.

Впоследствие дейността по образователната градина придоби други измерения, тъй като бяха инсталирани допълнителни съоръжения за деца. Така вкусната образователна градина се превърна в мултисензорна градина, а именно място, където децата, играейки, забавлявайки се и учейки, получават реална възможност да развиват всички свои сетива. Тук те ще получат всички стимули за това. При създаването на мултисензорната градина екипът се води от принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика и се опира на опита си в тази област.

В Монтесори системата за обучение и възпитание един от основните акценти е общуването на децата с природата и връзката им с нея. Според Мария Монтесори „детето трябва да има възможност да контактува с природата. Така то ще се научи да разбира и цени нейния ред, хармония и красота“.

Описание:
Обучението включва теоретични основи и практически демонстрации в градината на Карин дом. В обучението ще споделим добра практика за сензорни занимания чрез организирано пространство на открито, което се превръща в място, където децата играейки, забавлявайки се и учейки, получават реална възможност да развиват всички свои сетива. Ще разкажем за мултисензорната градина на фондация „Карин дом“, чиито принципи и практика на работа са базирана на класическата Монтесори педагогика.

В обучението ще акцентираме на следните елементи:
1. Споделяне на добра практика за създаване на организирано сензорно-образователно пространство на открито;
2. Зони в мултисензорна градина на фондация „Карин дом“;
3. Образователна градина:
• Какво е образователна градина?
• Мотиви за създаване на образователна градина
• Защо е различна образователната градина?
• Как се създава образователна градина?
• Принципи на градината.
4. Практически съвети, свързани с изграждане на сензорно-образователна градина

Обучители:
Жечка Иванова – Монтесори педагог;
Светла Тодорова – Монтесори педагог

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни