За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Креативното писане като терапия на езика

7 юни 2011

На 4 и 5 юни 2011 логопедите Светлана Ангелова и Ваня Йорданова от Карин Дом участваха в практически курс по креативно писане и прилагане на техники за специализирани терапии на езика.

Уменията, придобити в рамките на курса могат да се използват успешно в работата с ученици със специфични обучителни потребности, деца отрастващи в институции, хора с нарушения от аутистичния спектър, деца и възрастни с психиатрични заболявания.

Логопедите на Карин Дом, взели участие в обучението, ще прилагат наученото в работата си с децата – чрез различни ателиета, в зависимост от нуждите и уменията на детето или групата.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни