За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конференция Да пораснем заедно

6 юни 2011

На 1 и 2 юнив София се проведе конференция за ранно детско развитие „Да пораснем заедно“, организирана от Уницеф.

Бяха обсъдени важни въпроси в сферата на майчиното и детското здраве, храненето и развитието на децата и нуждата от подкрепата на уязвимите семейства. Повече от 350 участника от здравния и социалния сектор, неправителствени и родителски организации изслушаха и обсъдиха добри международни и български практики и опит във всички области на детското развитие.

Като професионалисти, работещи със здравния сектор и уязвимите семейства, присъстваха и 9 здравни медиатори от общини, в които предстои закриването на домовете за деца лишени от родителски грижи до тригодишна възраст. В три отделни работни групи бяха представени модели на работа от редица страни Великобритания, Холандия и др.

Веселина Василева, координатор Проекти на Карин Дом представи програмата Ранна Интервенция, по която фондацията работи активно и изключително успешно вече 7 месеца.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни