За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кръгла маса за децата с увреждания

2 март 2012

На 29.02.2012 г., когато се отбелязва и Международния ден на редките болести, в град Стара Загора се проведе Кръгла маса на тема „Как съобщаваме диагнозата на семейство на дете с увреждане?“

Кръглата маса се реализира благодарение на подпроект на сдружение „Самаряни“ към проект на Фондация „Карин дом“ – „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

Целта на срещата бе да се обсъдят професионалните подходи за съобщаване на родителите за увреждането на тяхното дете.

„Известяването на една диагноза не минава без реакции. Затруднението на медицинските специалисти да съобщят на семейството за увреждането и трудността на родителите да приемат вестта за здравословния проблем на тяхното дете е голямо предизвикателство.
Общоизвестно е, че голяма част от децата се изоставят именно, заради наличието на увреждане и липсата на достатъчно информация и навременна подкрепа за семейството. Според многобройни изследвания е доказано, че начинът, по който е било съобщено на родителите, има директно отношение върху изграждане на дългосрочните отношения родител-дете“, обясниха организаторите на кръглата маса.

Поканени бяха представители на ангажираните държавни институции на местно ниво и национално ниво, работещи по проблемите на децата с увреждания и техните семейства.

В събитието взе участие и представител на Карин Дом, Звезделина Атанасова, която на следващия ден проведе и супервизия по случаи в Сдружение Самаряни по програмата Ранна интервенция.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни