За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конференция, организирана от ФРА във Виена

1 декември 2011

Тема на срещата: „Основни права на лицата с психични проблеми и интелектуални затруднения“.
Сара МакФийтърс и Меглена Паламудова бяха представителите на Карин Дом в срещата. 

Това е проект /изследване на FRA.

Изследването е проведено в 9 държави-членки на ЕС (България, Франция, Гърция, Унгария, Латвия, Румъния, Германия, Швеция и Обединеното кралство) в четири области: 

  • живот в общността
  • права в институции
  • дееспособност
  • достъп до правосъдие

На срещата се даде възможност на заинтересованите страни да предоставят обратна информация за  проучванията на FRA. Обсъждаха се констатациите на сравнителния доклад от проекта.

Славка Кукова – Български Хелзинкски комитет бе направила проучването за България, което отразяваше много точно ситуацията в страната.

Доклада представя и анализира опита на лицата с увреждания, въз основа на теренна работа. Бяха обсъдени бъдещи дейности и следващи стъпки за подобряване спазването на правата на хората с увреждане. 

Първият ден, 8 ноември 2011 г.,  се фокусирахме върху констатациите, свързани с правата на хората с психични проблеми, а втория / 9 ноември 2011г./ се отнасяше до правата на лицата с интелектуални затруднения.

Участваха 65 човека, разделени в 9 работни групи, като във всяка група имаше участници от различни страни. По време на презентациите получавахме казуси, които обсъждахме. Най-разгорещените дебати бяха за хората с интелектуални затруднения в институции. 

Както се очакваше България, Румъния и Литва бяха страните с най-фрапиращи нарушения на правата на хората с увреждания, но неочакваното беше, че в страни като Германия и Швеция също имаха сериозни нарушения. Конференцията беше динамична и всички взимаха активно участие.

Австрия в частност Виена е напълно достъпна за хора с двигателни увреждания. Може да се движиш по тротоарите без чужда помощ, всички сгради и превозни средства са достъпни. 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни