За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Благодарение Коледната кампания, Карин дом стартира програма ,,Шанс за равни възможности“

15 януари 2020

Скъпи приятели,
благодарим на всички, които се включиха в Коледна кампания 2019 на Карин дом и с това подкрепиха нашите усилия да предложим подкрепа на децата със специални нужди от цялата страна. Тази година средствата, събрани от продажбата на коледни картички и календари възлизат на 20 000лв.

Благодарим на всички компании и граждани, които ни подкрепиха и тази година! Благодарим на нашите партньори – супермаркет Паркмарт, здравословни заведение So fresh, The Social Teahouse, Коледен базар Port Varna, които ни помогнаха в разпространението и предоставиха напълно безвъзмездно търговска площ! Благодарим и на талантливата ни дизайнерка – Стели Чакърова, на всички наши доброволци за чудесно свършената работа и на медиите, които подкрепиха кампанията!

Благодарение на всички вас през 2020г. Карин дом стартира програма “Шанс за равни възможности“.

Чрез тази програма, ще се стремим да предложим превенция и адекватна подкрепа за семейства с малки деца. Целта е нашите специалисти да предложат безплатни консултации и помогнат деца, които има забавяне в двигателната, познавателната и езиково-говорна област, затруднения в общуването и социалното развитие, както и с вече диагностицирано състояние. Към програмата могат да се обърнат и семейства, които имат притеснения за развитието на детето си и все още не са насочени към специализирани услуги.

В програмата ще могат да се включат напълно безплатно семейства, както от Варна, така и от страната и да се възползват от комплексна програма, проведена от мултидисциплинарен екип от специалисти. Програмата не покрива разходи за настаняване, транспорт и храна.

В програмата са заложени пакет от дейности и консултации с различни специалисти според конкретните нужди на детето. Необходимо е предоставянето на изследвания и медицински заключения ако детето има такива. Не е задължително детето да има вече поставена диагноза.

За програмата могат да кандидатстват деца от 0 до 4 години.

Целта на програмата е ранна диагностика и включване на децата в терапевтични програми, за да се намали риска от изоставане и инвалидизация на по-късен етап. Изследванията показват, че периодът на ранните детски години е ключов за формиране на важни мозъчни функции и психични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но и през целия живот на човека. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно.

Основното предимство на тази програма е, че терапията се случва пред родителите и с тяхно участие. На семейството ще бъде изготвен индивидуален план с препоръки за работа у дома и подходящи социални услуги в общността. Чрез програмата родителите ще получат информация и умения, да се справят в житейски ситуации и как да подпомогнат развитието на своето дете със специални потребности.

Програмата включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Изготвяне на заключение и подробна програма за изпълнение от семейството у дома. В зависимост от конкретния случай със семейството работят следните специалисти: кинезитерапевт, психолог, логопед, социален работник. Детето се включва в различни терапии по преценка на специалистите.

Програмата помага на децата да развиват различни умения, включително:

• двигателни (ходене, хващане на предмети);
• комуникативни (жестове, говорене, разбиране);
• познавателни (решаване на проблеми, учене);
• изграждане на умения за самообслужване, социално и емоционално развитие

Чрез съвместните си усилия подпомагаме децата да получат подкрепата, от която имат нужда и мотивираме родителите да развиват потенциала им.

Приоритет на нашите специалисти е всяко дете, независимо от своите дефицити да се включи в образователната система, като за тази цел е необходимо да се поставят основите още от ранна предучилищна възраст.

За да бъде записано детето в програмата е необходимо да бъде попълнена формата ТУК

За допълнителна информация родителите могат да се свържат на тел: 052/302 518, 0878 419 140

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни