За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обучава учители от детски градини във Варна

13 юни 2014

Кои са елементите на подкрепящата среда, какво е неприемливо поведение,  как можете  да подобрите концентрацията при децата със специални нужди – това са само част от въпросите, които бяха дискутирани по време на обучението на Карин дом. Тренингът се проведе от 10 до 12 юни 2014г. и в него  се включиха 28 детски учители от 10 общообразователни детски градини в гр. Варна.

Програмата на обучението представи темите: интеграция на децата и партньорство с родителите, организиране и структуриране на средата, позициониране и водене на деца с двигателни затруднения, метода Монтесори, алтернативни методи за комуникация и сензорна стимулация.

Учителите споделиха за трудностите, които срещат в процеса на интеграция на децата със специални образователни потребности в детските градини – големия брой деца в група, недостига и квалификацията на социалните асистенти, взаимодействието с родители. В края на обучението участниците показаха висока удовлетвореност от получените знания и повишена мотивация за справяне с предизвикателствата в тяхната работа.

Ето част от отзивите на учителите: „Получих отговор на някои въпроси и нови идеи, които мога да приложа в практиката си с деца със СОП.“, „Знанията и информацията, които получих са точни, ясни, свързани с практиката, полезни и изчерпателни.“, „Сега, бих могла по-добре да разбера различните деца.“

Обучението е част от проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Карин дом“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни