» Карин дом обучава учители от детски градини във Варна
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепи терапията на децата в Карин дом

Early Intervention Session

Donate Now

Карин дом обучава учители от детски градини във Варна

12 юни 2014

Кои са елементите на подкрепящата среда, какво е неприемливо поведение,  как можете  да подобрите концентрацията при децата със специални нужди – това са само част от въпросите, които бяха дискутирани по време на обучението на Карин дом. Тренингът се проведе от 10 до 12 юни 2014г. и в него  се включиха 28 детски учители от 10 общообразователни детски градини в гр. Варна.

Програмата на обучението представи темите: интеграция на децата и партньорство с родителите, организиране и структуриране на средата, позициониране и водене на деца с двигателни затруднения, метода Монтесори, алтернативни методи за комуникация и сензорна стимулация.

Учителите споделиха за трудностите, които срещат в процеса на интеграция на децата със специални образователни потребности в детските градини – големия брой деца в група, недостига и квалификацията на социалните асистенти, взаимодействието с родители. В края на обучението участниците показаха висока удовлетвореност от получените знания и повишена мотивация за справяне с предизвикателствата в тяхната работа.

Ето част от отзивите на учителите: „Получих отговор на някои въпроси и нови идеи, които мога да приложа в практиката си с деца със СОП.“, „Знанията и информацията, които получих са точни, ясни, свързани с практиката, полезни и изчерпателни.“, „Сега, бих могла по-добре да разбера различните деца.“

Обучението е част от проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Карин дом“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.