За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Интеграция на деца с нарушения от аутистичния спектър в общообразователните детски градини

2 април 2015

През последните няколко години в страната ни се работи усилено в посока интеграция на деца със специални нужди в общообразователни детски заведения. Все по-често в детските градини се интегрират и деца с нарушения от аутистичния спектър. Използвам това понятие поради две причини:

  • все още в страната ни е малък броят на децата с поставена диагноза аутизъм преди 4-годишна възраст;
  • зачестява броят на деца в детските градини и ясли, които покриват голяма част от маркерите за аутистично нарушение, но нямат поставена диагноза или са в процес на диагностично уточняване.

Тази ситуация поражда редица предизвикателства пред работещите в детските градини. Децата с поставена диагноза подлежат на ресурсно подпомагане, което в повечето случаи е крайно недостатъчно като интензивност. Децата, които все още не са диагностицирани, нямат основание за ресурсно подпомагане. Учителят в тези случаи е поставен пред две големи предизвикателства: как да се справи с проявите на детето и да му помогне да се включи в общите дейности, и най-вече как да съобщи на родителя притесненията и наблюденията си.

Често децата с нарушения от аутистичния спектър хапят, блъскат, търкалят се по пода, клатят се или пищят неудържимо. Не, това не е агресия, не е и детска прищявка, нито е обикновен инат. Познатите педагогически подходи в случая не помагат! Учителят е поставен в ситуация, в която отговаря за здравето, възпитанието и обучението на около тридесет деца. Дори и след преминаването на специализирано обучение най-доброжелателният и умел педагог би се справил трудно в подобна ситуация. На теория и по наредба в случая детето би следвало да разчита на подкрепа от социалния си асистент. Такива обаче в повечето случаи липсват! Броят им е крайно недостатъчен спрямо броя нуждаещи се деца. Към настоящия момент голяма част от децата с нарушения от аутистичния спектър са интегрирани в общообразователни детски групи, които посещават без социален асистент. В този случай интеграцията се оказва затруднена, да не кажем невъзможна! Честа картина е децата с нарушения от аутистичния спектър да стоят играейки си стереотипно в някой ъгъл или „обикаляйки“ на пръсти по килима. Това не е интеграция, нито е социализация.

Изниква въпросът доколко среда с 25-35 връстници, за които се грижат един педагог и един помощник-възпитател е подходяща и необходима за децата с по-сериозни нарушения от аутистичния спектър. Не биха ли били по-целесъобразни за тях други алтернативни услуги, които покриват държавните образователни изисквания, но са съобразени с възможностите и потребностите на децата.

Аз искам групаРодителите на деца с нарушения от аутистичния спектър все по-често избират интеграцията и имат това право. Единствената алтернатива, която имат на този етап са помощните училища и специализираните детски градини. Децата обаче имат правото на социализация и обучение, отговарящо на нуждите им и развиващо потенциала им.
Необходимо е да се подчертае, че успешните практики не са малко и броят им расте. Но успешната интеграция е възможна там, където средата и осигурените ресурси покриват потребностите на детето и работят в посока повишаване нивото на неговото функциониране.

Темата за аутизма винаги е с продължение, каквото и да се напише е крайно недостатъчно, за да покрие нуждите на обществото ни от информираност. Затова ще се фокусирам върху някои конкретни съвети, които биха могли да улеснят интеграцията на децата с нарушения от аутистичния спектър в общообразователна среда:

Запознайте се със сензорните възприятия и дефицити на конкретното дете. Чрез наблюдения и информация от родители и специалисти се опитайте да разберете кои са нещата, които го плашат или дразнят. Това може да са незначими за Вас неща, но да се възприемат болезнено от детето. Опитайте се да ги отстраните или намалите.

Пример от практиката – дете, което не се включваше в музикалните занимания и пищеше неудържимо докато не затвориха прозореца, през който се улавяше друг фонов шум.

Предлагайте новите и непознати за детето неща бавно, постепенно и на части. Ако в групата Ви предстои да адаптирате дете, за което се знае или предполагате, че е с прояви, характерни за децата от аутистичния спектър, то бъдете внимателни и търпеливи в изискванията си. В началото му дайте време да опознае новата среда и да свикне с нея. Когато усетите, че е спокойно, въведете правилата и дневния режим. Може да започнете с дейностите по социализация на по-следващ етап.

Пример от практиката – дете, което изпадна в състояние на афект при вида на определена топка по време на свободните игри. Следващият път тя беше прибрана и едва след като детето свикна с обстановката започна да се приучва да свикне и с вида на конкретната плашеща го топка. Малко по малко, ден след ден то беше насърчавано само да я гледа, само да я помирисва, а след това и да я докосва.

По възможност използвайте всякакъв вид визуално онагледяване – символни картинки, визуални разписания на дейностите за деня, визуални подсказки за груповите правила. Децата с нарушения от аутистичния спектър, дори тези с развита реч, често имат затруднения с разбирането и осмислянето на вербално представена информация. Може да загубите дни в безуспешни обяснения на нещо, в резултат на което вие ще се ядосате и обезкуражите, а детето ще се обърка още повече. Ако онагледите визуално същата информация, детето би могло да Ви разбере и дори да изпълни изискването след неколкократно показване на символната картинка. Подобни разписания може да използвате и тогава, когато целите обучаване или самостоятелност в ежедневни умения (тоалет, хигиенни навици и др. рутинни дейности).

Пример от практиката – с помощта на визуално разписание на дейностите детето стана по-спокойно в групата и по-лесно приемаше смяната на дейностите (хранене, игра, работа на маса, игра навън). Постепенно то се научи да поглежда разписанието си, видимо намаляха неприемливите му поведения – крясъци, тръшкане по пода.

Заредете се с търпение и постоянство! Успехът е в малките стъпки всеки ден!

Автор: Виргиния Мъсарлиева – психолог, член на терапевтичния екип на Карин дом

Вержи има силен интерес към работата с деца с нарушения от аутистичния спектър и деца с поведенчески затруднения.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни