За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Как детето с хиперактивност с дефицит на внимание да има успех в поставените му задачи?

19 март 2015

Хиперактивните деца често се определят като буйни, палави и непослушни. Най-общо казано, те са деца, чието поведение трудно се овладява. Когато говорим за деца с хиперактивност с дефицит на внимание ще забележим следните характеристики:

  • Дефицит на внимание: не забелязва детайли; трудно се концентрира върху една дейност; сякаш не чува, когато му се говори; няма търпение и избягва дейности, изискващи концентрация; лесно се разсейва и забравя.
  •  Хиперактивност: наблюдава се постоянно движение на ръцете и краката; често става; не може да играе в тихи игри; винаги е като „на пружина”; говори много и често прекъсва останалите.
  • Импулсивност: отговаря преди дори да чуе въпроса; трудно изчаква реда си; често прекъсва околните в разговора или в заниманието им.

Техники за постигане на добри резултати

Ето няколко лесно приложими и простички техники, за да постигнем добри резултати при децата с хиперкинетичен синдром.

  1. Изграждане на правила. Обучавайте детето в следене на график и често напомняйте за него. Децата имат нужда от постоянство. Осигурете видимо начало и край на всяка дейност.
  2. Даване на ясни инструкции. Бъдете ясни и категорични в исканията си. Говорете с тих, но ясен глас, без многословия. Винаги предупреждавайте за настъпващи промени.
  3. Подбор на дейности. Избирайте дейности според индивидуалните способности на детето. За да осигурите интерес и желание за съдействие, редувайте дейностите по трудност – една лесна и една трудна дейност, която улеснете чрез подсказки и помощ.  За самостоятелни задачи избирайте познати, постижими и кратки дейности, които да насърчават детето и да му дават увереност в успеха.
  4. Разнообразявайте, хвалете и награждавайте. Децата бързо се отегчават и губят интерес, затова давайте чести почивки под формата на мотивираща дейност /напр. сапунени балони, любима играчка/ или различна дейност /закуска, музика, гимнастика и др./ или дори смяна на обстановката – отидете в другата стая или до тоалет за няколко минути. Това ще подпомогне детето по-лесно да сменя дейностите и ще задържи по-дълго интереса и вниманието му.
  5. Бъдете гъвкави и експериментирайте, а успехът няма да се забави!

Автор: Стефка Цветанова, психолог и член на Обучителния екип на Карин дом

Стефи проявява силен интерес към работата с деца с нарушения от аутистичния спектър
и деца с хиперактивност и дефицит на вниманието.

Снимка от geronguide.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни