За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Групи за Игра в Карин Дом

2 ноември 2011

Как се случват групите за игра?

Създаването на Групи за игри е възможност  специалисти и родители заедно използвайки играта да обучат деца от 1г до 4г на необходимите навици (интелектуални, двигателни, речеви, социални) в среда близка до домашната. Тази дейност не изисква драматична раздяла с родителите им. Включването на децата в групите за игра става по желание на родителите и  единствено в тяхно присъствие. Занятията се провеждат в регламентирано време в безопасна и структурирана среда с подходящи за възраста и санитарно – хигиенните норми играчки и оборудване. Ръководители на групите могат да бъдат логопеди, психолози, педагози или други специалисти по ранно детско развитие, които работят под супервизия.

Защо да участваме в групите за игра?

За децата

  • Играта е забележителна с това, че доставя удоволствие на детето. Играейки в група или самостоятелно децата се упражняват в моторни навици, учат се да боравят с предмети, започват по-добре да разбират речта и да я използват, както и придобиват умението да си взаимодействат с другите деца и възрастни. Те се учат на всичко това без усилия и с наслаждение.
  • В групите за игра родителите общуват свободно с децата си.Това помага на детето да опита нещо ново в боравенето с предмети, дава възможност да се научи да се справя с трудностите. Придобитите тук навици детето пренася в други ситуации в ежедневието.

 
За родителите

  • В уютна среда родителите имат възможност да играят и опознават света заедно със своите деца, да ги учат на социални навици и взаимодействие с други деца. Групите за игра дават възможност да се повишат компетенциите на родителите за справяне с възрастовите кризи и социално-емоционалните проблеми в развитието на своите деца.
  • Груповата игра способства за хармонизиране на отношението в двойката родител-дете и в същото време дава възможност на родителите да видят други модели за разрешаването на конфликтни ситуации.

А важна ли е играта?

Играчките и играта заемат особено място в живота на човека. От самото си раждане детето е потопено в света на играта. С помощта на играчките детето опознава заобикалящия го свят, придобива комуникативни навици и навици на социализация. При преминаването от една възраст в друга се променят играчките и игрите, ставайки по-сложни и по-разнообразни. Родителите, предлагайки на децата играчки, често и не подозират какви функции могат да изпълняват играчките и колко са важни те за развитието на детето. Те правят това интуитивно и почти винаги вярно. Обаче ако  пред родителите възниква въпросът какви играчки да предлагат на детето, как да играят с тях и защо са нужни те? В този случай родителите се нуждаят от помощта и подкрепата на специалисти, които ще помогнат да се ориентират в многообразието от играчки, ще обяснят, кои от тях са най-полезни за детето в този възрастов период и какви са техните функции.
Всички играчки могат да се използват по различен начин – в зависимост от поставената от специалистите и родителите задачи и от целта – тоест какво те искат да постигнат, използвайки една или друга играчка: да развиват и подобряват двигателната активност на детето (малки и големи движения), сензорната интеграция, да повишават мотивацията и т.н.

Защо е важно след групите за игри да продължим играта с детето вкъщи, включвайки всички членове на семейството?

Играта, като основна дейност на децат на възраст 1 – 4г е непрекъснат процес, за който не е необходимo определено време и място, а само желание.Тя е спонтанна и носи забавление за детето и родителя.

Как да играем с нашите деца

  • играйте с вашето дете с любов, търпение и уважение
  • помагайте му в игрите и го поощрявайте
  • отговаряйте на своето дете винаги когато търси комуникация с вас
  • предлагайте на детето подходящи играчки, като давате най-доброто от себе си и от заобикалящата ви среда
  • провокирайте желание у детето да играе с вас и с други деца

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни