За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работна среща за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето

23 ноември 2011

На 22 ноември 2011 в семинарната зала на Карин Дом се проведе работна среща за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето, част от поредицата работни срещи в страната, организирани от Националната мрежа за децата. Освен членове на мрежата присъстваха представители на общински и държавни институции, неправителствени организации и доставчици на социални услуги от други градове на страната – Търговище, Разград, Русе, Антоново, Шумен, Добрич. 

Проектозаконът ограничава настаняването на деца под 3 годишна възраст в институции. Отделено е внимание на въпроса за приемната грижа, както и на въпросите свързани с осигуряването на адекватна подкрепа за всяко едно семейство, което има нужда от такава, а не само на семействата от определени рискови групи.

Участниците в срещата имаха възможност да дискутират отделни глави от текста на проекта за нов Закон за детето и да формулират предложения за корекции – за включване и отпадане на части от текста и други принципни промени.     

Събраните мнения и предложения ще бъдат обобщени и от името на Националната мрежа за деца, представени на вниманието на комисията, която отговаря за изготвянето на закона.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни