» Работна среща за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепи терапията на децата в Карин дом

Early Intervention Session

Donate Now

Работна среща за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето

22 ноември 2011

На 22 ноември 2011 в семинарната зала на Карин Дом се проведе работна среща за обсъждане на проектопредложението за нов Закон за детето, част от поредицата работни срещи в страната, организирани от Националната мрежа за децата. Освен членове на мрежата присъстваха представители на общински и държавни институции, неправителствени организации и доставчици на социални услуги от други градове на страната – Търговище, Разград, Русе, Антоново, Шумен, Добрич. 

Проектозаконът ограничава настаняването на деца под 3 годишна възраст в институции. Отделено е внимание на въпроса за приемната грижа, както и на въпросите свързани с осигуряването на адекватна подкрепа за всяко едно семейство, което има нужда от такава, а не само на семействата от определени рискови групи.

Участниците в срещата имаха възможност да дискутират отделни глави от текста на проекта за нов Закон за детето и да формулират предложения за корекции – за включване и отпадане на части от текста и други принципни промени.     

Събраните мнения и предложения ще бъдат обобщени и от името на Националната мрежа за деца, представени на вниманието на комисията, която отговаря за изготвянето на закона.