За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Годишен отчет на Карин Дом за 2011

15 февруари 2012

Годишния отчет за 2011 година за дейността на Център за рехабилитация и социална интеграция „Карин дом“ можете да разгледате в прикачения по-долу pdf файл.

Отчета включва следните раздели:

 • Работа с деца
 • Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди
 • Работа по държавни делегирани дейности
 • Работа по проекти
 • Карин дом се обучава
 • Карин дом обучава
 • Участия в конференции, форуми и кръгли маси
 • Работни срещи с държавни, общински институции, НПО и партньорства
 • Участия в културни и спортни прояви и други мероприятия
 • Благотворителни изяви
 • Еко форуми
 • Проведени консултации с външни специалисти
 • Работа с родители
 • Работа със студенти и ученици
 • Работа с доброволци
 • Посещения в Карин дом
 • Екип
 • Обобщена справка за децата ползвали социални услугиот ЦСРИ „Карин дом” през 2011г

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни