» Годишен отчет на Карин Дом за 2011
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепи терапията на децата в Карин дом

Early Intervention Session

Donate Now

Годишен отчет на Карин Дом за 2011

14 февруари 2012

Годишния отчет за 2011 година за дейността на Център за рехабилитация и социална интеграция “Карин дом” можете да разгледате в прикачения по-долу pdf файл.

Отчета включва следните раздели:

 • Работа с деца
 • Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди
 • Работа по държавни делегирани дейности
 • Работа по проекти
 • Карин дом се обучава
 • Карин дом обучава
 • Участия в конференции, форуми и кръгли маси
 • Работни срещи с държавни, общински институции, НПО и партньорства
 • Участия в културни и спортни прояви и други мероприятия
 • Благотворителни изяви
 • Еко форуми
 • Проведени консултации с външни специалисти
 • Работа с родители
 • Работа със студенти и ученици
 • Работа с доброволци
 • Посещения в Карин дом
 • Екип
 • Обобщена справка за децата ползвали социални услугиот ЦСРИ „Карин дом” през 2011г