За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом създава заемен фонд за помощни средства в подкрепа на деца с двигателни нарушения и техните семейства

1 декември 2020

Скъпи приятели и родители,

през тази година трябваше да се справим с много предизвикателства и най-вече да успеем заедно да продължим терапията на децата по всички възможни начини. В края на тази година се роди и идеята ни да създадем “Заемен Фонд за помощни средства“ на Карин дом като бърза реакция при ситуации, които не позволяват да работим с децата в Карин дом.

Фондът ще има за цел да осигури временно безвъзмездно ползване на скъпоструващи помощни средства, както и ортопедични обувки за деца с двигателни дефицити и по този начин директно да бъдат подпомогнати  семействата в условия на всеобща криза и епидемиологична обстановка.

Кризата с Covid-19 ни показа, че при тази група деца липсата на физиотерапия може да доведе до регресия на състоянието. Много често семействата не разполагат с необходимите помощни средства за позициониране и движение и нямат финансовата възможност да ги купят. Наша основна цел е да не се нарушава целият ритъм на физиотерапията, което пречи на резултатите и развитието на детето на много важен за него етап.

Терапевтичен стол за деца с увреждания ЗЕБРАЩастливи сме, че първата компания, която подкрепи тази наша идея е Солвей Соди.

Компанията е наш дългогодишен партньор, който дори в днешната сложна обстановка, успя да реагира бързо и да дари важна част от необходимите помощни средства и ортопедични обувки. Вече закупихме:  Терапевтичен стол за деца с увреждания „Джъмбо“ с работен плот, терапевтичен стол за деца с увреждания „Зебра“, както и ортопедични обувки за най-малките от фирма Адапт.

Помощните средства вече са при децата и ще им помогнат да напредват в поставените цели и задачи от техния физиотерапевт. 
Терапевтичен стол за деца с увреждания ДЖЪМБО
Наличието на помощни средства, които да предоставяме за ползване ще ни дадат възможност да реагираме при подобни кризисни ситуации, както и да подкрепим веднага семейства, които са засегнати от кризата с Covid-19. Ще разширим подкрепата си от разстояние и ще можем да продължим да работим професионално с децата от техния дом. Родителите ще разполагат с налични помощни средства и ще могат да изпълняват указанията на терапевта онлайн.
Останалите помощни средства за физиотерапията на децата, които се надяваме да осигурим чрез дарители могат да бъдат видени на сайта на Карин дом Тук!
Снимки: www.adapt.bg
Снимка: www.welovecaring.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни