За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Партньорство между Фондация Кахане и Фондация Карин дом за предоставяне на иновативни и подкрепящи услуги за деца със специални потребности и техните семейства

През 2020 г. Карин дом стартира ново, дългосрочно и много обещаващо партньорство с голяма благотворителна фондация от Швейцария – Фондация Кахане. Фондация Кахане подкрепя гражданското общество и неправителствени организации от Европа и други региони, за да създаде по-добри условия за живот на хората.

Водещи проекти/дейности:

1. Карин дом на колела – предоставяне на качествена услуга за над 250 семейства в изолирани региони чрез мобилна площадка, оборудвана за терапевтични сесии, игра и семейна работа.

2. „Място за всяко дете“ – дългосрочно обучение и супервизии на 5 детски градини – проектът цели да подкрепи над 400 деца в общообразователни градини чрез обучения на 80 специалисти, работещи с тях за период от 5 години и да гарантира, че всяко дете със специални нужди получава необходимата индивидуална подкрепа.

3. Дългосрочно обучение, супервизия и развитие на капацитета на специални училища във Варна и екипът на 14 центъра за настаняване от семеен тип в регионите Добрич и Варна – обучение на специалисти и включване на общността чрез доброволчество.

4. Център за семейно-медиирана интервенция (ЦСМИ) – чрез ЦСМИ подкрепяме семейства на деца с тежки увреждания, които се борят не само с липсата на терапия, но и със социалната изолация, ще работим за овластяване на родителите и стабилността на психичното здраве и оспорване на негативните вярвания и нагласи на институциите и общността към семейства с деца с увреждания.

5. Хидротерапия за новия център на Карин дом – ще се повишат шансовете за качествен и независим живот за преждевременно родените бебета и деца с двигателни затруднения.

6. Обучения и образователни събития/инструменти и работни срещи за стандарти за качество на терапията, предназначени за деца с тежки увреждания – междусекторен подход за обучение базиран на методите BOBAT, ABA, PECS – директна инвестиция в над 150 специалиста за повишаване качеството на предлаганите услуги.

7. Бебе кутия – преодоляване на пропастта между социалния и здравния сектор, когато става въпрос за ранна намеса и родителство. Проектът „Бебе кутия“ е вдъхновен от финландския модел, където всяко семейство на новородено получава най-важните неща за първите месеци. В нашата „Бебе кутия“ ще включим необходима за родителите информация, свързана със самото родителство, подкрепа на кърменето и насоки, както и полезни контакти и препоръки за родителите на деца със специални потребности за предотварятяване на по-нататъшно институционализиране.

За Фондация Кахане

Фондация Карл Кахане е създадена през 1991 от Карл Кахане като независима, частна, не политическа и не религиозна благотворителна организация. Той участва в сектора на гражданското общество и НПО в Европа, Турция, Близкия изток и Северна Африка. Мисията на фондация Kahane е да помогне на хората да създадат достойна и спокойна среда за живот за себе си и своите съседи.

 

Artwork Cover: Izabela Markova

Период на изпълнение

2020-2025

Финансира се от

Фондация Кахане, Швейцария

Лице за контакт

Борислава Черкезова
bcherkezova@karindom.org
телефон: 052/302 518

Новини