За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България

Проектът цели да допринесе за успешната деинституционализация чрез обучения на специалисти, които да подкрепят две групи деца с увреждания – такива, които напускат институциите и се интегрират в общността, и деца, чието изоставяне ще бъде предотвратено. Проектът ще използва модела на Карин дом за добри практики, за да повиши квалификацията на специалистите, работещи с деца с увреждания и да помогне за развитието на нови услуги в България.

Дейности на Обучителен и ресурсен център Карин дом

  • Разширяване на обучителния екип на Карин дом;
  • Оборудване на специализирана материално-техническа база за обучения и практически демонстрации;
  • Надграждане квалификацията на обучителния екип чрез обучения и посещения за обмяна на опит;
  • Разработване на обучителни модули и обучителна програма;
  • Развиване на партньорство с университети от България и чужбина;
  • Участие в събития за споделяне на опит – семинари, уъркшопи и конференции;
  • Разработване и стартиране на онлайн обучителни курсове

Реализиране на обучителна програма в национален мащаб

  • Кампания за популяризиране на обучителните възможности;
  • Организиране на национална конференция по темата „алтернативни услуги за деца със специални нужди”;
  • Пилотни обучения за заинтересовани доставчици на услуги – НПО, общински структури и др.

Публични лекции за повишаване общественото съзнание по теми като права на хората с увреждания, филантропия, доброволчески труд, набиране на средства и други.

С този проект Фондация Карин дом стартира мащабна инициатива с цел да разшири обучителните възможности на фондацията и да отговори на нарастващите нужди от професионални обучения за специалисти, работещи с деца със специални нужди.

Период на изпълнение

януари 2013 - март 2016

Финансира се от

VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN

Лице за контакт

д-р Апостол Апостолов
aapostolov@karindom.org
телефон: 052 / 302 517

Новини