За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом стартира първия за страната основен педиатричен Бобат курс за терапевти

13 декември 2022

През месец ноември Карин дом организира и стартира първия за страната Основен 8-седмичен Бобат курс за деца, който ще даде възможност на 9 наши специалисти – рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди и ерготерапевти, както и на 13 терапевти от страната, да станат сертифицирани Бобат терапевти. Курсът се води от преподаватели от Белгийската Бобат асоциация и след приключването му през юни 2023г. участниците ще получат сертификат, признат от Европейската асоциация на Бобат преподавателите с уникален регистрационен номер като сертифицирани Бобат терапевти.

Концепцията Бобат е сред най-популярните и широко използвани подходи от терапевтите, работещи с деца с церебрална парализа и сходни неврологични нарушения.

Тя възниква и се развива през 40-те и началото на 50-те години на миналия век от сем. Берта и Карл Бобат. Концепцията се основава на способността на мозъка да се адаптира към промяна и да се реорганизира и възстановява след неврологично увреждане.

Подходът Bobath се основава на редица принципи, които включват:

  • Насърчаване на нормални модели на движение;
  • Фокусиране върху качеството на движението;
  • Нормализиране на тонуса за улесняване на активното движение;
  • Редуциране на компенсаторните движения;
  • Насърчаване на функционалните умения за подобряване на качеството на живот.

Бобат терапията е подход, насочен към семейството.

При планиране на терапията се прави детайлно наблюдение и оценка на движенията, играта, комуникацията, храненето, пиенето и самообслужването на детето. Взимат се предвид интересите и предпочитанията на детето, така че то да бъде мотивирано да участва и терапията да му бъде приятна. Обсъждат се заедно със семейството техните притеснения и какво биха искали да постигнат за детето. Целите на терапевтичната намеса се определят заедно със семейството. Физиотерапевтите, логопедите и ерготерапевтите работят заедно в рамките на една и съща терапевтична сесия, за да отговорят на комплексните затруднения, които често имат децата с церебрална парализа. Затова е важно те да имат общо разбиране и поглед върху детето, както и единни съгласувани цели, върху които да работят.

Бобат е базова концепция, залегнала в терапевтичната работа на Карин дом, която е в синхрон с основни принципи, на които се основава работата ни – екипност, холистичен подход към детето, участие на родителите и изграждане на умения за независим живот.

Концепцията се прилага в Карин дом още от стартирането на терапевтичната работа на организацията през 1997г. представена на екипа ни от британски детски Бобат терапевти.

Радостни и горди сме, че след толкова години успяхме да организираме този пълен курс, който да даде на терапевтите ни възможно най-солидната основа от знания, умения и увереност да прилагат метода в полза на децата и семействата. 

Фотограф: Гергана Енчева

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни