За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом ще подкрепи 5 детски градини с проект „Място за всяко дете“

7 юли 2021

Стартира изпълнението на проект „Място за всяко дете“, финансиран от Фондация Кахане, в рамките на който специалистите на Карин дом ще окажат дългосрочна и задълбочена подкрепа на екипите на 5 детски градини за приобщаващо образование на практика. Чрез проекта ще се стремим към промяна на негативни нагласи у родители във връзка с включването на деца със специални потребности в групата, ще споделим опит и практически насоки за активно включване на децата със специални образователни потребности, ще подпомогнем адаптирането на средата.

Всичко това ще се случи чрез редица от обучения за целия екип, регулярни супервизии, програми „Обади се на експерт“ и „Младши подкрепящ учител“, чрез подобряване във физическата/приобщаващата среда, както и чрез отбелязване на различни дни на приемственост и семейни събития. В проекта са поканени да се включат 5 детски градини на територията на гр. Варна, разположени в различни райони, така че да бъдат обхванати възможно най-много деца от различни части града.

Бяха проведени вече първите срещи с представители на екипите на ДГ 23 „Иглика“ и ДГ 5 „Слънчо“, по време на които нашият екип направи анализ на обучителните нужди и анализ на средата. По време на срещата в ДГ „Иглика“ присъстваха директорът – г-жа Марчела Петрова, както и 6 специалиста – педагози и ресурсен учител. Те споделиха своите постижения и предизвикателства по отношение на приобщаващо образование и приобщаваща среда, като адресираха и конкретни нужди, на които екипът на Карин дом ще отговори.

Тепърва се планират обученията за екипа на детската градина, както и първото събитие – информационна среща за родители на деца от детската градина, която ще бъде проведена съвместно с екипа на ДГ 23 „Иглика“.

В ДГ 5 „Слънчо“ освен оценка на средата и обучителните нужди, екипът ни планира и първото обучение. По проекта са заложени 2 обучения за годината, носещи 2 квалификационни кредита за специалистите.

Благодарим на директорите за доверието и голямата им лична мотивация да подкрепят и участват в проекта!

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни