За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом в подкрепа на децата от община Девня

27 февруари 2023

В рамките на проект „Карин дом на колела“, финансиран от Фондация Кахане, специалисти от екип „Ранна интервенция“ на Карин дом посетиха гр. Девня, където консултираха деца и родители от местната общност. Дейностите се проведоха в Центъра за подкрепа за личностно развитие.

Организирана беше група за игра със специално подготвени материали, а отделно всяко едно от децата бе консултирано от логопед. Посещението поставя началото на подкрепата, която Карин дом ще окаже на деца и семейства от населените места в община Девня в рамките на проекта. Планирани са и дейности в подкрепа на специалисти, работещи в образователните структури в района.

Всички дейности са безплатни за семействата и специалистите, с които Карин дом работи. Дейностите се планират спрямо нуждите на населеното място и са дългосрочни. Всеки родител с притеснения или въпроси относно развитието на своето дете е добре дошъл.

Отправяме благодарности към г-жа Донка Йорданова, зам.-кмет на Община Девня, и Гьонюл Салимова, специалист „Интеграция на малцинствата“, за тяхното съдействие в провеждането на дейностите.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни