За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Индивидуални консултации и родителски групи за взаимопомощ и подкрепа – ценен инструмент за справяне с предизвикателствата

23 февруари 2023

Родителските групи за взаимопомощ и подкрепа са стара практика в Карин дом, която в годините се беше утвърдила като ефективен инструмент за подкрепа на цялата семейна система около детето. Добре дошли в групите са както родителите, така и членовете на разширеното семейство – баби, дядовци, други близки, които оказват помощ в грижите за детето. Поради редица причини (пандемия, финансови, и др.) временно групите бяха преустановени. В рамките на индивидуални консултации с психолози и социални работници родителите споделяха потребността си от възобновяване на груповите срещи.

В рамките на партньорствoто ни с Фондация Медикор имаме възможност да предоставяме ценна подкрепа за родители на деца със специални нужди като провеждаме индивидуални консултации и ги включваме в родителски групи за взаимопомощ, водени от Виргиния Василева, квалифициран психолог-психотерапевт и Женислава Сапунджиева, социален психолог.

В групата родителите могат да обменят информация, идеи и опит, да намират емоционална и социална подкрепа и да получат съвети за справяне с различни житейски проблеми, касаещи семейството, ролята на родителите и поведението на децата им, включването им в живота на общността. Родителите споделят ежедневни проблеми и предизвикателства, обменят опит и ценни съвети и това им дава кураж и мотивация да продължават напред.

Родителите, чиито деца са с различни специфики в развитието, често срещат неразбиране и липса на подкрепа в социалния кръг (разширено семейство, приятели, общество). Понякога семействата се изолират и прекъсват контакти с външния свят. В групата те намират нови запознанства и споделени сходни преживявания. Заедно с другите родители, които са в сходна на тяхната ситуация, обсъждат предизвикателства и търсят решения относно поведенията, терапиите, образованието и социализацията на децата си. Имат възможност да споделят в защитена среда и да чуят нови, различни гледни точки за споделеното от тях.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни