За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Посещение в САЩ

18 октомври 2011

Владислава Дончева, Светлана Ангелова и Сара МакФийтърс, специалисти в Център Карин Дом бяха на триседмично посещение в САЩ по покана на Кристин Джанони и Главния регионален образователен съвет (CREC) на щата Кънектикът. Изключително интензивната и богата програма им позволи да черпят опит и вдъхновение от утвърдени услуги, отговарящи на настоящите нужди, инициативи и интереси на Карин Дом.

Те се запознаха с работата на колегите от Главния регионален образователен съвет (CREC), към който се включват екип по ранна интервенция, детски градини и училища за деца от 0 до 21 години със специални нужди. Нашите консултанти от Програмата ранна интервенция Влади и Светлана ходиха на домашни посещения с американските си колеги. Този опит е ценен принос към развиването и утвърждаването на семейно ориентирания модел на ранна интервенция, който Карин Дом прилага от близо една година като модел за услуги в общността в нашата страна. Домашно базираните услуги по ранна интервенция имат десетилетна традиция в САЩ с изградена мрежа от програми във всеки щат и населено място. Услугите се финансират от държавата.

Втората седмица беше посветена на запознаване с образователната система за деца със специални образователни потребности. На фокуса на вниманието бяха регионалното училище в град Симсбъри, което е пример за общообразователно училище, разработило собствена програма за деца от аутистичния спектър; Монтесори училище, което интегрира деца със специални потребности; Поларис център за ученици с поведенчески проблеми. Интерес събуди и програмата за деца от аутистичния спектър Ривър Стрийт в Колтсвил, основана на подхода АВА. Сара МакФийтърс работи основно в това училище и има възможност да участва в обучение за АВА терапевти. Нашият рехабилитатор Владислава Дончева наблюдава сензо-моторна терапия, прилагана при децата от аутистичния спектър. Тя е впечатлена от добрите резултати, които този подход дава в комплексната терапия на децата и смята да използва елементи от него в работата си в Карин Дом.

Колегите посетиха и Саундбридж – слухово-орална програма за деца и младежи със слухови нарушения от раждането до 21-годишна възраст. В детската болница в Хартфорд Влади и Светла наблюдаваха работата на рехабилитатори, окюпейшън терапевти (ерготерапевти) и логопеди.

Екипът на Карин Дом е щастлив, че има такъв чудесен приятел в лицето на Кристин Джанони, благодарение на чиито усилия това практическо обучение стана възможно. Кристин прекара три месеца при нас като доброволец от Корпуса на мира преди една година. Тя високо оцени работата ни, изгради топли взаимоотношения с екипа ни и подкрепи развитието на нашата Програма ранна интервенция. Искаме да изкажем специални благодарности на един от спонсорите ни по този проект – YouHelp BG, които направиха посещението възможно, поемайки всички пътни разходи до Бостън. YouHelp BG е благотворителна отганизация, регистрирана в Обединеното кралство, която се стреми да подобри живота на институционализирани деца и деца с увреждания в България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни