За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Карин дом

26 март 2015

I. Общи положения

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между Фондация Карин дом, наричано по-долу Карин дом, с адрес Варна, м-ст Св. Никола, тел. +359 52 302 518 и лицата, подкрепили Фондация Карин дом посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на Карин дом дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 3 метода:

  • Дебитна или кредитна (Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard)
  • ePay.bg интернет система за плащания
  • PayPal интернет система за плащания

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като избере една от предоставените опции /20, 30, 50 лева/ или впише сума по свой избор.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута с равностойност в BGN.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Карин дом.

6. Направеното дарение по чл. 225 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. Карин дом приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Карин дом.

II. Защита на данните

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на Борика и всички данни на карти се въвждат в платежна страница на Банка ДСК. Това гарантира, че данни за Вашата карта не са достъпни за Фондация Карин дом и съответно не се обработват или съхраняват от Фондацията.

Сигурността на плащанията осигурена от системите  Verified by VISA и MasterCard SecureCode

mastercard-visa

2. Личните Ви данни, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

III. Данъчни облекчения

1. Фондация Карин дом е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Ако искате да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас на телефон 052 30 25 18 или имейл karindom@karindom.org, за да Ви издадем и изпратим необходимите документи за направеното дарение.

IV. Контакти

Фондация Карин дом
ЕИК: 813145053

М-ст Св. Никола, Вила Станчов
ПК 104
Варна 9010, България

Телефон: 052 302518
Имейл: karindom@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни