» Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Карин дом
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Карин дом

26 март 2015

I. Общи положения

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между Сдружение Приятели на Карин дом, наричано по-долу Карин дом, с адрес Варна, м-ст Св. Никола, тел. +359 52 302 518 и лицата, подкрепили Сдружението посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на Карин дом дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 3 метода:

  • Дебитна или кредитна карта
  • ePay.bg интернет система за плащания
  • PayPal интернет система за плащания

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като избере една от предоставените опции /20, 30, 50 лева/ или впише сума по свой избор.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута с равностойност в BGN.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Карин дом.

6. Направеното дарение по чл. 225 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. Карин дом приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Сдружението.

II. Защита на данните

1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на Борика. Това гарантира, че данни за Вашата карта не са достъпни за Сдружението и съответно не се обработват или съхраняват от него.

2. Личните Ви данни, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

III. Данъчни облекчения

1. Сдружение „Приятели на Карин дом“ е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Ако искате да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас на телефон 052 30 25 17 или имейл karindom@karindom.org, за да Ви издадем и изпратим необходимите документи за направеното дарение.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now