За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом с отличителен знак “Аз гарантирам щастливо детство“ към ДАЗД

15 април 2021

Карин дом с отличителен знак “Аз гарантирам щастливо детство“ към ДАЗД за приноса си в развитието на ранната детска интервенция като услуга и семейно – медиирана интервенция

На 15 април се проведе 45 онлайн заседание на Националния съвет към ДАЗД. От 2020г. Карин дом е официален член на националния съвет като  подкрепя и участва в разработването на политики за правата на децата в страната. По време заседанието д-р Ел. Лилова приветства Карин дом за приноса на фондацията за развитието на услугите по ранна детска интервенция и иновативния ни Център за семейно – медиирана интервенция. Виртуално на екипа от Карин дом  бе връчен отличителния знак на ДАЗД „ Аз гарантирам щастливо детство“.

Благодарим за признанието!

Поздравяваме и ДАЗД по случай 20 годишнината от създаването й, положените усилия за щастливо детство на всяко дете и среда, която гарантира правата на всяко дете. С нетърпение очакваме  представяне на първата „Бяла книга за детето“ – документ за постиженията през последните 10 години и настоящите предизвикателства пред политиките за детето.

Пожелаваме на всички колеги и членове на НС към  ДАЗД  да са здрави и заедно, водени от любовта към децата, да случваме нужните промени в тяхната полза. Пред НС на ДАЗД стои отговорната задача да даде насоки за прилагане Стратегията на Европейския съюз за правата на детето 2021 –2024 г. Изключително важен и ценен визионерски документ,  изработен на базата на с консултации с над 10 хиляди деца от цял свят, включително и България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни