За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кръгла маса по въпросите на приобщаващото образование

7 декември 2010

На 7 декември в Карин Дом се проведе кръгла маса на тема Толерантно общество за включващо образование. Веселина Василева, координатор Проекти в Карин Дом представи резултатите от едноименния проект, по който екипът на Карин Дом работи от март до декември тази година. Директорът на СОУ за деца с нарушено зрение Д-р Иван Шишманов, Петър Петров, говори за Реформиране на образователните институции, ангажирани с включващото обучение.

В дискусионната част бяха дадени предложения за развитието на включващото образование в общообразователните учебни заведения и ролята на заинтересованите страни – учители, родители и деца със СОП. Участие в дискусията взеха представители на варненските училища и детски градини, участници в проекта, представители на Община Варна, както и г-жа Анет Маринова, консултант към Дирекция Равен достъп до образованието и подкрепа на развитието на Министерство на образованието.

Гостите имаха възможност да разгледат в Карин Дом мобилната изложба, създадена за проекта Толерантно общество за включващо образование, със снимки на деца, включени в програмите на Карин Дом, гледаха филм за проекта, а учителите получиха своите копия от създадената ресурсна библиотека – материали за четене по въпросите на приобщаващото образование и работата с деца със СОП в масовите училища.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни