За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Новата терапевтична група „Слънце“ в Карин дом

25 април 2023

Новата група за семейно-медиирана интервенция за деца със специални потребности „Слънце“, стартира през 2023г. Целта ни беше да разширим обхвата на услугите на Карин дом, предлагащи семеен подход и включване на родителите. Групата предлага възможност на родителите да придобият опит, който да пренесат в своя дом и по този начин да надграждат уменията си.
По време на груповата работа, водещият терапевт на групата Евгения Мишева, детски психолог с дългогодишен опит в работата с деца с комуникативни нарушения и предизвикателно поведение, дава насоки за справяне с различни трудности, които родителите срещат в ежедневието на своето дете.

Групата включва 4 деца на възраст от 2.6 г. до 6 г. заедно с техните родители. Провежда се веднъж седмично в Карин дом. Пряката работа с децата и родителите е с продължителност 2 часа. Груповата работа с родителите е с цел развиване на умения за по-добра комуникация с децата, развитие на адаптивни и социални умения, справяне с неприемливо, опозиционно и стереотипно поведение, стимулиране на очен и емоционален контакт, стимулиране на комуникацията, когнитивно развитие, изграждане на умения за емоционално-социално взаимодействие с връстници и възрастни.

Основните цели на групата са успешна интеграция и лесна адаптация на детето в ДГ и/или училище, сътрудничество, основано на приоритетите на семейството.

Идеята за създаване на тази нова семейно-медиирана група за деца със специални потребности „Слънце“ беше вдъхновена от едно момиченце на 5г. 10м. с много рядък синдром – Coffin-Siris, което към настоящият момент не посещава детска градина, поради състоянието си. Освен индивидуална работа с детето решихме да създадем нова терапевтична група, подходяща за деца с различни състояния, които по една или друга причина не са обхванати от образователната система и остават изолирани от образователния процес и комуникация с връстници.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни