За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Всяко дете има право на добър старт в живота!

90% от детския мозък се развива през първите три години.

Какво се случва с децата, които имат изоставане в развитието или увреждане през този период?

Какво става с децата, чиито семейства просто нямат ресурсите или уменията да помогнат на детето си?

Дари сега

Програма Ранна Интервенция на Карин дом е услуга, предназначена за деца от 0 до 3 години, при които има риск от забавяне в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения, или родени недоносени.

Екипът на програмата е мултидисциплинарен и включва: педиатър, рехабилитатор, специален педагог, социален работник, логопед, психолог и консултант по кърмене.

Защо да се
намесваме отрано

Темповете на физическо и нервно-психично развитие са най-интензивни в ранна детска възраст. Специалистите са убедени, че детето не трябва да пропусне тази възможност за придобиване на знания и умения, защото усвояването им в по-късен етап може да бъде много трудно или дори невъзможно.

Услугите по ранна интервенция имат смисъл за детето, семейството и общността. Те помагат на децата да развиват ключови умения, да постигнат по-добри резултати, подпомагат социалното включване, защитават човешките права, подкрепят семействата и спестяват ценни ресурси на общността.

Деца и семейства, ползвали Програма Ранна интервенция на Карин дом

148 деца са ползвали услугата за 2015 година; Общо 543 деца се преминали през програмата от старта й през 2010 година.

Какви резултати постига ранната интервенция?


Стимулира детското развитие

Минимизира забавянията в развитието и предотвратява тяхното разрастване

Подкрепя семействата в грижата им за децата и намалява стреса и тежестта от отглеждане на дете с увреждане

Давa по-добър шанс на детето за включване в общообразователната система и пълноценен живот на семейството

В дългосрочен план води до намаляване на разходите за социално подпомагане на семейството

Щастлива майка съм на едно прекрасно, усмихнато и много лъчезарно дете - Виктор!

„ … Детето ни се привърза към всички от Карин дом, които работиха с него. Детето ни ги обича! Игрите и времето, прекарано с тях са много полезни и важни за Виктор! Така животът ни се изпълни отново с радост и усмивки по лицата. Виждаме вече как детето ни бяга, смее се, опитва се да каже първите си думи, играе и се старае във всичко. Можем само да се радваме и да благодарим на специалистите от Ранна интервенция от Карин дом. Без тяхна помощ ние, като млади родители нямаше да постигнем толкова бърз резултат… Радвам се, че ги има и че станаха част от нашия живот най-вече в живота на нашето дете. Желая им да са здрави и все така всеотдайни! Благодаря!“

- Вергиния - майка на Виктор

Рискови фактори и състояния на децата, включени в програмата

148 деца са ползвали услугата за 2015 година; Общо 543 деца се преминали през програмата от старта й през 2010 година.

Подкрепете Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом

Поне 1 от 3 деца, които получават ранна интервенция, не се нуждаят
от специално образование, а 3 от 4 имат по-добри постижения от очакваните.

Дари сега